Творчество

   Този раздел е посветен на идеите, вдъхновенията, вдъхновителите /т.нар. музи/, на всички творци, на изкуството като цяло и т.н.
   Предполагам няма да ви е трудно да се досетите какво съдържа подраздел "поезия". Засега в този подраздел са включени само творби на членове на #poetry, но амбицията е да се публикуват и други неща. Сайта е отворен за развитие. В подраздел "нещо друго" сме включили творби в различни направления в изкуството - фотография, графика, литературна проза и т.н.

   Тъй като сайта се развива динамично, за ваше удобство сме изнесли новите попълнения в раздел "Творчество"

  Новости
11.02.2005 Добавени са нови стихове от Frusciante в подраздел "поезия"
24.11.2004 Добавени са стихове от Du}|{dovna в подраздел "поезия"
15.10.2004 Добавени са стихове от fei4ka в подраздел "поезия"
21.09.2004 Добавени са стихове от {EGOIST} в подраздел "поезия"
05.09.2004 Добавен е стих от Станислава Кирова в подраздел "поезия"
08.08.2003 Добавени са стихове от Ignis в подраздел "поезия"
design by ePsiLoN